O mnie...

dr inż. Daniel Król

Adiunkt, Kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zainteresowania zawodowe dotyczą:

 • Cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Metod diagnostycznych i pomiarowych w technice audio
 • Wielokanałowej akwizycji i przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem macierzy mikrofonowych
 • Systemów wbudowanych, systemów sterowania oraz systemów IoT, IoE
 • Projektowania systemów akwizycji oraz przetwarzania sygnałów
 • Projektowania obwodów drukowanych dla urządzeń elektronicznych

Specjalista Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie:

 • Elektroakustyka, nr ew. 8/04S
 • Automatyka i Technika Pomiarowa, nr ew. 102/02S

Projekty

Ciekawsze projekty, które zostały sfinalizowane lub są w trakcie realizacji.

Rejestrator / Procesor macierzowy

MARP-16 (Microphone Array Recorder / Processor) to 16 kanałowy rejestrator i procesor audio, zaprojektowany specjalnie do współpracy z macierzami mikrofonowymi.

Interfejs pomiarowy audio

Specjalizowany interfejs pomiarowy, którego konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem pomiarów wykorzystujących metodę MLS (ang. Maximum Length Sequence).

Rejestrator sygnałów bioakustycznych

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane pod kątem szerokopasmowej rejestracji głosów ptaków (również w zakresie ultradźwiękowym) oraz niektórych gatunków nietoperzy.

Tutoriale

Trochę teorii oraz praktycznych zastosowań.

Metoda MLS

Metoda MLS (Maximum Length Sequence)jest jedną z najpopularniejszych metod wykorzystywanych w quasi-bezechowych pomiarach zespołów głośnikowych.

Nauka

Projekty badawcze

 1. Projekt Nr 2012/05/E/HS2/03770, Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej, Wykonawca, 01.03.2013 – 01.03.2017
 2. Projekt Nr POIG.01.01.02-00-045/09-00, Inżynieria Internetu Przyszłości, Wykonawca, 01.01.2010 – 31.12.2012
 3. Projekt Nr N N519 402934, Opracowanie automatycznego systemu akustycznego monitoringu ptaków dla Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, BIRDSMOND, Wykonawca, 20.06.2008 – 20.06.2011
 4. Projekt Nr 1 H01F 046 28, Wspomagana komputerowo terapia dzieci z zaburzeniami wymowy z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania mowy, Wykonawca, 01.05.2005 – 01.05.2008

Publikacje

 1. R. Wielgat, R. Jędryka, A. Lorenc, Ł. Mik, D. Król, POLEMAD - A database for the multimodal analysis of Polish pronunciation, Speech Communication, 2020, ISSN 0167-6393.
 2. A. Pieprzycki, D. Król, General Concept of the EMG Controlled Bionic Hand, Science, Technology and Innovation, Issue: Sci. Tech., Innov 2020; 8 (1).
 3. D. Król, System automatycznego pozycjonowania mikrofonu pomiarowego dla wirtualnej macierzy mikrofonowej, Tarnowskie Dialogi Naukowe, Nr 2 (2019), pp. 29-34.
 4. A. Lorenc, D. Król, K. Klessa, An acoustic camera approach to studying nasality in speech: The case of Polish nasalized vowels, The Journal of the Acoustical Society of America, 144(6):3603-3617, DOI: 10.1121/1.5084038, December 2018.
 5. D. Król, Wpływ optymalizacji systemu pomiarowego na dokładność określania charakterystyk źródeł niskich częstotliwości w polu bliskim, Tarnowskie Dialogi Naukowe, Nr 1 (2018), pp. 39-47.
 6. Ł. Mik, A. Lorenc, D. Król, R. Wielgat, R. Święciński, R. Jędryka, Fusing the electromagnetic articulograph, high-speed video cameras and a 16-channel microphone array for speech analysis, Bull. Pol. Ac.: Tech. 66(3) 2018.
 7. A. Lorenc, K. Klessa, D. Król, The structure of Polish nasalized vowels: results based on spatial energy distribution and formant frequency analysis, 8th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 17-19 November 2017, Poznań, Poland.
 8. D. Król, A. Lorenc, Acoustic Field Distribution in Speech with the use of the Microphone Array, Tarnowskie Colloquia Naukowe, Nr 4 (3/2017), pp. 9-16.
 9. R. Wielgat, D. Król, T. Potempa, P. Kozioł, A. Lisowska-Lis, Towards the Automatic Acoustical Avian Monitoring System, Tarnowskie Colloquia Naukowe, Nr 4 (3/2017), pp. 17-38.
 10. R. Wielgat, R. Jędryka, A. Lorenc, Ł. Mik, D. Król, Projekt koncepcyjny bazy danych do przechowywania nagrań z badań artykulograficznych mowy polskiej, Science, Technology and Innovation, Issue: Sci. Tech., Innov 2017; 1 (1)
 11. A. Lorenc, D. Król, Ocena nosowości z zastosowaniem metody kształtowania wiązki akustycznej, XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Terapia logopedyczna. Metody postępowania w zaburzeniach mowy", 30 czerwca - 2 lipca 2017, Lublin.
 12. A. Lorenc, D. Król, Rozkład pola akustycznego w procesie artykulacji polskiej samogłoski nosowej [ą], Poradnik Językowy, No. 7/2016, pp. 19-37.
 13. D. Król, Optimization of Signal Processing System for Precision Measurements using Maximum Length Sequences, International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'16, 5-7 September 2016, Kraków, Poland.
 14. Ł. Mik, R. Wielgat, D. Król, R. Jędryka, Multimodal Speech Data Acquisition with the Use of EMA, Fast-speed Video Cameras and a Dedicated Microphone Array, 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, 23-25 June 2016, Łódź, Poland.
 15. A. Lorenc, R. Święcinski, D. Król, Assessment of Sound Laterality with the Use of a Multi-Channel Recorder, 18th International Congress of Phonetic Sciences ICPhS2015, 10-15 August 2015, Glasgow, Scotland.
 16. A. Lorenc, D. Król, Ocena artykulacji ustnych, nosowych i znazalizowanych w języku polskim z wykorzystaniem kołowej macierzy mikrofonowej, Konferencja Akustyka w językoznawstwie - językoznawstwo w akustyce, 25-26 Czerwca 2015, Warszawa.
 17. D. Król, A. Lorenc, R. Święcinski, Detecting Laterality and Nasality in Speech with the Use of a Multi-Channel recorder, 40th IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2015 19th - 24th April 2015, Brisbane, Australia.
 18. D. Król, Quasi-Anechoic Measurement of Loudspeakers Using Adaptive Beamforming Method, International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'14, 11-13 September 2014, Poznań, Poland.
 19. D. Król, A. Lorenc, Rozkład pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej, Konferencja Akustyka w językoznawstwie - językoznawstwo w akustyce, 26-27 Września 2014, Warszawa.
 20. D. Król, A. Lorenc, Rozkład pola akustycznego w badaniach artykulacji nosowych i bocznych, Prace Filologiczne, Tom LXVI (2015), str. 133.
 21. D. Król, Macierze mikrofonowe i głośnikowe, w: T.P. Zieliński, P. Korohoda, R. Rumian. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji: Podstawy, multimedia, transmisja, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, str. 665-695, ISBN: 978-83-01-17445-3.
 22. D. Król, R. Wielgat, Quasi-Anechoic Measurement of Loudspeakers Using Beamforming Method, Electronics - Constructions, Technologies, Applications, Vol. 54, No. 2/2013.
 23. D. Król, R. Wielgat, Enhancement of Loudspeaker Impulse Response Measurement Using Beamforming Methods, International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'12, 18-21 September 2012, Wrocław, Poland.
 24. R. Wielgat, P. Świętojański, T. Potempa, D. Król, On Using Prefiltration in HMM-Based Bird Species Recognition, International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'12, 18-21 September 2012, Wrocław, Poland.
 25. D. Król, R. Wielgat, T. Potempa, P. Świętojański, Analysis of Ultrasonic Components in Voices of Chosen Bird Species, Forum Acusticum 2011, 26 June - 1 July 2011, Aalborg, Denmark.
 26. D. Król, R. Wielgat, A. Lisowska-Lis, P. Kozioł, T. Potempa, P. Świętojański, Recording equipment in the automatic acoustical bird monitoring system, 6th International Conference in Interdisciplinary Education ICIE'11, 14-16 April 2011, Karabuk/Safranbolu, Turkey.
 27. A. Lisowska-Lis, R. Wielgat, T. Potempa, D. Król, P. Kozioł, Automatic Acoustical Avian Monitoring System - Processing of Material Gathered in The First Part Of The Project, And Preliminary Species Recognition, 6th International Conference in Interdisciplinary Education ICIE'11, 14-16 April 2011, Karabuk/Safranbolu, Turkey.
 28. R. Wielgat, P. Świętojański, T. Potempa, A. Lisowska-Lis, D. Król, Detection of bird species using pre-filtering and hidden Markov models, 6th International Conference in Interdisciplinary Education ICIE'11, 14-16 April 2011, Karabuk/Safranbolu, Turkey.
 29. T. Potempa, R. Wielgat, P. Świętojański, A. Lisowska-Lis, D. Król, P. Kozioł, GIS in the acoustical bird monitoring system, 6th International Conference in Interdisciplinary Education ICIE'11, 14-16 April 2011, Karabuk/Safranbolu, Turkey.
 30. R. Wielgat, A. Lisowska-Lis, T. Potempa, D. Król, Automatic Acoustical Avian Monitoring System, Wykorzystanie badań naukowych w rolnictwie i ochronie środowiska, 24-25 czerwca 2010 roku, Bydgoszcz, Poland.
 31. D. Król, R. Wielgat, T. Potempa, A. Lisowska-Lis, Acoustical Bird Monitoring System - Electronic Equipment, 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education, ICIE'10, 17-19 June 2010, Tallinn, Esthonia.
 32. A. Lisowska-Lis, R. Wielgat, D. Król, T. Potempa, Acoustical Bird Monitoring System - Recording Methodology and Species Chosen for Recordings, 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education, ICIE'10, 17-19 June 2010, Tallinn, Esthonia.
 33. T. Potempa, R. Wielgat, A. Lisowska-Lis, D. Król, Acoustical Bird Monitoring System - Database Aided Signal Recognition, 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education, ICIE'10, 17-19 June 2010, Tallinn, Esthonia.
 34. T. Potempa, R. Wielgat, D. Król, P. Kozioł, A. Lisowska-Lis, Wspomaganie automatycznego rozpoznawania sygnałów dźwiękowych z wykorzystaniem multimedialnej bazy danych, VI Krajowa Konferencja Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, BDAS'10, 25-28 maja 2010, Ustroń.
 35. D. Król, On superiority of Successive Approximation Register over Sigma Delta AD converter in standard audio measurements using Maximum Length Sequences, International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES'08, 14-17 September 2008, Kraków, Poland.
 36. R. Wielgat, T. P. Zieliński, T. Woźniak, S. Grabias, D. Król, Automatic Recognition of Pathological Phoneme Pronunciation, Folia Phoniatrica et Logopaedica, Vol. 60, No. 6/08.
 37. R. Wielgat, A. Lisowska-Lis, T. Potempa, K. Walasz, D. Wiehle, P. Kozioł, D. Król, General Concept of the Acoustical Avian Monitoring System, XXXVIII ESNA Annual Meeting, Kraków, 27-31 sierpnia 2008.
 38. R. Wielgat, T. P. Zieliński, T. Potempa, A. Lisowska-Lis, D. Król, HFCC Based Recognition of Bird Species, Miesięcznik naukowo-techniczny "Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania", zeszyt XLIX nr 4/2008.
 39. R. Wielgat, T. Zieliński, P. Świętojański, P. Żołądź, T. Woźniak, S. Grabias, D. Król, Wykorzystanie metody nieliniowej transformacji czasowej oraz niejawnych modeli Markowa w automatycznej detekcji wybranych wad wymowy, OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2007, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 11-13 października. Streszczenie opublikowane w "OtoRynoLaryngologia - przegląd kliniczny", tom 6. suplement 1., wyd. MEDITON, ISSN 1643-658X, str. 97
 40. R. Wielgat, A. Lisowska-Lis, T. Potempa, D. Król, Wykorzystanie Analizy HFCC w Rozpoznawaniu Głosów Ptaków, Ogólnopolski Kongres Zoologiczny "Zmienność, Adaptacja, Ewolucja", 12-16 września 2007 r., Olsztyn.
 41. R. Wielgat, T. Zieliński, P. Świętojański, P. Żołądź, T. Woźniak, S. Grabias, D. Król, Wykorzystanie niejawnych modeli Markowa w automatycznej detekcji wad wymowy, Miesięcznik naukowo-techniczny "Pomiary Automatyka Kontrola", nr 9'bis 2007, str. 417
 42. R. Wielgat, T. Zieliński, P. Świętojański, P. Żołądź, T. Woźniak, S. Grabias, D. Król, Wykorzystanie niejawnych modeli Markowa w automatycznej detekcji wad wymowy, Kongres Metrologii "Metrologia - Narzędzie poznania i droga rozwoju", 9-13 września 2007, Kraków.
 43. D. Król, Generowanie i akwizycja sygnałów testowych w metodach pomiarowych elementów toru audio, Miesięcznik naukowo-techniczny "Pomiary Automatyka Kontrola", nr 9'bis 2007, str. 209.
 44. D. Król, Generowanie i akwizycja sygnałów testowych w metodach pomiarowych elementów toru audio, Kongres Metrologii "Metrologia - Narzędzie poznania i droga rozwoju", 9-13 września 2007, Kraków.
 45. R. Wielgat, T. P. Zieliński, T. Potempa , A. Lisowska-Lis, D. Król, HFCC Based Recognition of Bird Species, Signal Processing - Algorithms, Architectures, Arrangements, and Application, SPA 2007, 7th September 2007, Poznań, Poland.
 46. D. Król, Choice of analog-to-digital converters for audio measurements using MLS algorithm, 15th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2007, 3-7 September 2007, Poznań, Poland.
 47. R. Wielgat, T. Potempa, D. Król, A. Lisowska-Lis, Open Set Acoustical Bird Species Recognition Using HFCC, 7th Pan European Voice Conference, PEVOC7, 30 August - 1 September 2007, Groningen, Netherlands.
 48. R. Wielgat, D. Król, T. P. Zieliński, T. Woźniak, S. Grabias, Automatic Recognition Of Pathological Phoneme Pronunciation Using HMM And DTW Methods, 7th Pan European Voice Conference, PEVOC7, 30 August - 1 September 2007, Groningen, Netherlands.
 49. R. Wielgat, T. P. Zieliński, P. Świętojański, P. Żołądź, D. Król, T. Woźniak, S. Grabias, Comparison Of Hmm And Dtw Methods In Automatic Recognition Of Pathological Phoneme Pronunciation, INTERSPEECH 2007, 27-31August 2007, Antwerp, Belgium.
 50. R. Wielgat, T. Zieliński, Ł. Hołda, D. Król, T. Woźniak, S. Grabias, HFCC Based Pathological Speech Recognition, AQL'2006, Advances in Quantitative Laryngology, Voice and Speech Research, 6-7 October, 2006, Groningen, Netherlands.
 51. T. Zieliński, P. Gajda, M. Stachura, R. Wielgat, D. Król, T. Woźniak, S. Grabias, Zastosowanie współczynników HFCC jako cech sygnału mowy w automatycznej detekcji wad wymowy, Miesięcznik naukowo-techniczny "Pomiary Automatyka Kontrola" nr 10'bis 2006, str. 41.
 52. T. Zieliński, P. Gajda, M. Stachura, R. Wielgat, D. Król, T. Woźniak, S. Grabias, Zastosowanie współczynników HFCC jako cech sygnału mowy w automatycznej detekcji wad wymowy, MiSSP'2006, XVI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 17-21 września 2006, Krynica.
 53. T. Zieliński, P. Gajda, M. Stachura, R. Wielgat, D. Król, T. Woźniak, S. Grabias, Application of Human Factor Cepstral Coefficients to Robust Recognition of Pathological Pronunciation in Noisy Environment, ICSES'06, International Conference on Signals and Electronic Systems, 17-20 September 2006, Łódź, Poland.
 54. A. Lisowska-Lis, R. Wielgat, D. Król, The Visualization of the Birds Voices as Communication Signals, XXXVI Annual Meeting European Society for New Methods in Agricultural Research, 10-14 September 2006, IASI, Romania.
 55. D. Król, Impulsowe badanie obiektów elektroakustycznych z zastosowaniem analizy MLS, Biuletyn Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 22, Tarnów 2004.

Kontakt

dr inż. Daniel Król

Katedra Informatyki
Wydział Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Pokój: C100e
tel: (14) 63 16 593
email: dankrol@gmail.com

Konsultacje: Piątek 11:30 - 12:30