Interfejs pomiarowy audio

Większość systemów pomiarowych audio bazuje na standardowych portach opartych na przetwornikach A/C oraz C/A typu sigma-delta. Konstrukcja opracowanego interfejsu pomiarowego została zoptymalizowana pod kątem pomiarów wykorzystujących metodę MLS. Urządzenie oparte jest na mikrokontrolerze z rdzeniem RISC, którego zadaniem jest generowanie sekwencji MLS, akwizycja danych pomiarowych oraz ich transfer do komputera PC. Mierzone sygnały wzmacniane są przez niskoszumny, szerokopasmowy wzmacniacz pomiarowy a następnie przetwarzane na postać cyfrową przez szybki przetwornik A/C typu SAR (ang. Successive Approximation Register). Ponieważ sygnał MLS jest dwustanowy zrezygnowano z przetwornika C/A. Wzmacniacz wyjściowy jest sterowany bezpośrednio z portu procesora. Część analogowa oraz cyfrowa posiadają oddzielne układy zasilania i stabilizacji dla redukcji zakłóceń w torze pomiarowym.

Oprogramowanie pomiarowe umożliwia określenie odpowiedzi impulsowej oraz charakterystyk częstotliwościowych i fazowych urządzeń audio. Ponadto możliwy jest quasi-bezechowy pomiar charakterystyk zespołów głośnikowych oraz mikrofonów, jak również określenie charakterystyki modułu impedancji. Na podstawie uzyskanej odpowiedzi impulsowej możliwa jest wizualizacja dynamiki zespołu głośnikowego na wykresie wodospadowym.